Уестърн блот тест положителен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Western blotting, известен също като имуноблотинг или протеин блотинг, е техника ​​в клетъчната и молекулярната биология. Използва се за откриване наличието на специфичен протеин в сложна смес, извлечена от клетки. Western блот процедурата разчита на три ключови елемента: - разделянето на протеинови смеси по размер с помощта на гел електрофореза; - ефективно прехвърлянето на разделените протеини към твърда подложка; - специфично откриване на прицелен протеин чрез подходящо подбрани антитела;