Васерман реакция в серум положителна

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Васерман - неспецифичен реагинов тест. Тестът Васерман или реакцията Васерман (WR) е тест за доказване на антитела за сифилис, на името на немския лекар и бактериолог August Paul von Wassermann , базирани на фиксация на комплемента. Кръв или цереброспинална течност от се взема и се смесва с антигена (кардиолипин, извлечен от говежди мускул или сърце). Сифилис неспецифични антитела (RPR) реагират с липиди и образуват антифосфолипидни антитела (APAs). Интензитетът на реакцията показва тежестта на състоянието. Реацията често показва фалшиво положителни резултати - при туберкулоза, заболявания на кръвта, лупус, бременност и др.