ЕхоКГ - парадоксално движение на междукамерната преграда

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Реклама