работа c фосфорорганични съединения (агрия-1050, агрия-1060, фосфатион, неговон, актелик, БИ-58, вапона, вофатокс, гордона, ДДВФ-50, динт

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.