Главоболие

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Акромегалия (хиперпитуитаризъм)
 2. Безвкусен диабет
 3. Болест (синдром) на Рейно
 4. Ботулизъм
 5. Вирусен хепатит (хепатална кома)
 6. Интоксикация с винилхлорид и поливинилхлорид
 7. Инфекциозна мононуклеоза
 8. Катарален тонзилит
 9. Кесонна болест (остра форма)
 10. Коарктация на аортата
 11. Коронавирусна болест 2019 (КОВИД-19, COVID-19)
 12. Лакунарен (фоликуларен) тонзилит
 13. Марсилска треска
 14. Наследствена несфероцитна хемолитична анемия
 15. Нефропатия на бременността (прееклампсия)
 16. Нодозен панартериит
 17. Орнитозна пневмония
 18. Остра надбъбречна недостатъчност (синдром на Уотърхаус - Фридериксен)
 19. Остро отравяне с бензин
 20. Остро отравяне с тетраетилолово
 21. Остро отравяне с фосфоорганични пестициди
 22. Остро отравяне с хексахлоран
 23. Остър дифузен нефрит
 24. Остър тиреоидит
 25. Отравяне с въглероден окис
 26. Петнист тиф (епидемичен)
 27. Петнист тиф (спорадичен)
 28. Пневмония причинена от Микоплазма пневмоние
 29. Полицитемия вера (болест на Вакез-Ослер)
 30. Пулпит
 31. Първичен хипералдостеронизъм (синдром на Кон)
 32. Салмонелоза
 33. Синдром на Льофлер
 34. Синдром на предменструално напрежение
 35. Токсомикоза (фермерски бял дроб)
 36. Тромботична тромбопенична пурпура (болест на Moschcowitz)
 37. Хронична бъбречна недостатъчност, уремия
 38. Хронично отравяне с бензин
 39. Хронично отравяне с тетраетилолово
 40. Хронично отравяне с фосфорорганични пестициди
 41. Хронично отравяне с хексахлоран
 42. Хронично отравяне със серовъглерод
Реклама