LE - клетки - положителен тест

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
LE - клетката е полиморфонуклеарен левкоцит, съдържащ аморфно кръгловато тяло съставено от фагоцитирани ядра от други клетки плюс антинуклеарни глобулини (IgG) и комплемент. Открива се в кръвта на пациенти със системен лупус еритематодес, а също и при някои други колагенози.