табес дорзалис

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Табес дорзалис или сифилитична миелопатия е процес на бавна дегенерация (демиелинизация) на нервите в задните колони на гръбначния мозък (намиращи се най-близо до задната част на тялото). Тези нерви са свързани с поддържането на чувството за позиция (проприоцепция), вибрации и сетивността на лицето.
Реклама