HLA-B27 положителен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
HLA-B27 е ген от тъканноспецифичния комплекс (HLA), клас I, който кодира повърхностен гликопротеин, експресиран върху повечето човешки ядрени клетки и тромбоцитите. HLА-В27 генът се среща при 6 – 10 % от човешката популация (HLA-B 27 положителен). Наличието на HLA-B 27, обаче, е много по-често сред болни със спондилоартропатии, особенно анкилозиращия спондилит. Той се среща приблизително: - при 95% от болните с болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилит); - при 80% от болните със синдром на Reiter; - при 70% от болните с псориатичен артрит; - при 40-70% от пациентите с Увеит - при 50% от спондилитите, асоциирани с хронични възпалителни болести на дебелото черво; Тези болести са известни още като серонегативни (за ревматоидни фактори) спондилоартропатии. При наличие на клинична симптоматика се препоръчва търсенето му насочено, с цел ориентация за диагнозата. Чрез съвременните генетични методи е възможно разделянето на HLA-B27 на субтипове. До момента са известни повече от 35 различни субтипа, като най-честите клинично значими са HLA B27*05, HLA B27*02 и HLA B27*07. Изследва се венозна кръв, сутрин на гладно до 10,00 часа. Необходим материал: 6 мл. венозна кръв в ЕДТА.
Реклама