креатинурия

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Креатинурията представлява повишена екскреция на креатинин с урината. Патологична креатинурия се наблюдава при увреждания на мускулите и състояния свързани с повишено разграждане на белтъци - глад, изгаряния, остри фебрилни състояние, диабет, хипертиреоидизъм. Физиологична креатинурия може да се наблюдава при деца и при жени по време на бременност.