брадикардия (понижена честота на пулса)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.