биопсия кожно - мускулна (положителни данни за изменения)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Кожната (мускулната) биопсия представлява диагностична процедура на вземане на парче от патологичната кожна (мускулна) тъкан за нуждите на хистопатологичното, електронно-микроскопско изследване или имунофлуоресцентно изследване с цел подпомагане диагнозата при различни дерматози. За целта се взема малко парченце кожа (мускул) – достатъчно е парчето да е с размер 5 -10 мм от кожната или мускулна тъкан. Предварително мястото се обезболява чрез локална анестезия – инфилтрационна анестезия.