биопсия бъбречна - амилоидоза

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Пункционната бъбречна биопсия (ПББ) е инвазивна диагностична техника, при която след предварителна подготовка на пациента, под локална анестезия (поставена упойка) със специално устройство и игла се взима малко парченце бъбречна тъкан. Цялата манипулация се извършва под непрекъснат ултразвуков (ехографски) контрол. Взетата от биопсията бъбречна тъкан се изследва от специалист-патолог под микроскоп. Получената информация определя вида на бъбречното заболяване, неговия стадий и дава насоки за лечение. Амилоидозата представлява спектър от заболявания, които се характеризират с отлагане на фибрили и формиране на матриксни протеини, резистентни на протеолиза (описани са около 15 типа различни протеини). Амилоидозата се дели на: системна – първична амилоидоза, свързана с плазмоклетъчна дискразия, мултиплен миелом, и вторична или реактивна амилоидоза, причинена от хронични възпалителни или инфекциозни заболявания.
Реклама