С-реактивен протеин увеличен

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.