биопсия бъбречна - при имунофлуоресцентно изследване дифузно отлагане на ИгА в мезангиума

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Пункционната бъбречна биопсия (ПББ) е инвазивна диагностична техника, при която след предварителна подготовка на пациента, под локална анестезия (поставена упойка) със специално устройство и игла се взима малко парченце бъбречна тъкан. Цялата манипулация се извършва под непрекъснат ултразвуков (ехографски) контрол. Взетата от биопсията бъбречна тъкан се изследва от специалист-патолог под микроскоп. Получената информация определя вида на бъбречното заболяване, неговия стадий и дава насоки за лечение.
Реклама
Реклама