неутропения (до пълна неутрална агранулоцитоза)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Намаляване броя на неутрофилните левкоцити в периферната кръв. Може да бъде вследствие на генетичен дефект или придобита. Придобитата неутропения се дължи на разнообразни причини, сред които: апластична анемия, левкемия, страничен ефект на лекарства (особено имуносупресори и антинеопластични), или заболяване на самите неутрофили - напр. паразитна инвазия. Неутропенията води до сериозен имунодефицит, тъй като тези клетки съставляват до 70% от наличните в организма бели кръвни клетки.
Реклама
Реклама