реакция на Coombs (директна) (+)

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен