ангиокардиография - задебелен перикард

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
рентгенография на кухините на сърцето и на главните кръвоносни съдове след вкарване на контрастно вещество в кръвообращението;
Реклама
Реклама