ЕхоКГ - свободно от ехо пространство между епикарда и перикарда

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Реклама
Реклама