постепенно начало на заболяването

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Аденом на бронхите
 2. Адхезивен перикардит
 3. Антракс на кожата (синя пъпка, сибирска язва)
 4. Апластична анемия (костномозъчна хипоплазия)
 5. Болест на Банти
 6. Болест на Такаяшу (безпулсова болест, артериитис брахиоцефаликус)
 7. Ботулизъм
 8. Бронхиоло - алвеоларен карцином
 9. Гигантофоликуларен лимфосарком (болест на Брил - Самърс)
 10. Екзогенна чернодробна кома
 11. Есенциална тромбоцитемия
 12. Идиопатична хронична студово-аглутининна болест на Франк
 13. Инфилтративна белодробна туберкулоза
 14. Коремен тиф
 15. Мезотелиом на плеврата
 16. Мембранопролиферативен гломерулонефрит
 17. Облитериращ тромбангиит
 18. Пневмония причинена от Микоплазма пневмоние
 19. Пневмония причинена от Псевдомонас аеругиноза
 20. Полипоза на стомаха
 21. Пурпура на Шонлайн - Хенох
 22. Рак на дебелото черво
 23. Рак на папила Фатери
 24. Рак на правото черво
 25. Саркоидоза
 26. Синдром на Айзенменгер
 27. Синдром на Лютембаше
 28. Стафилококова пневмония
 29. Трилогия на Фало
 30. Хроничен гастрит
 31. Хроничен еозинофилен белодробен инфилтрат
 32. Хроничен колит
 33. Хронична хемолитична анемия