хепатомегалия

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
 1. Амилоидоза на черния дроб
 2. Болест на Уилсън-Коновалов
 3. Вирусен хепатит C (иктерична форма)
 4. Вирусен хепатит D (иктерична форма)
 5. Вирусен хепатит А (иктерична форма)
 6. Вирусен хепатит В (иктерична форма)
 7. Вирусен хепатит Е (иктерична форма)
 8. Ендогенна чернодробна кома
 9. Ехинокок на черния дроб
 10. Идиопатичен миокардит (изолиран алергичен миокардит, миокардит на Абрамов-Фидлер)
 11. Идиопатична (хередитарна) хемохроматоза
 12. Иктеро-хеморагична лептоспироза (болест на Вайл - Василев)
 13. Инфекциозна мононуклеоза
 14. Квашиоркор
 15. Коремен тиф
 16. Ламблиаза на черния дроб и жлъчните пътища
 17. Остър холангиохепатит
 18. Паратиф Б
 19. Портална чернодробна цироза
 20. Първична билиарна цироза на черния дроб
 21. Рекрудесциращ ревмокардит
 22. Синдром на Зийв
 23. Следнекротична цироза на черния дроб
 24. Трикуспидална инсуфициенция
 25. Тромбоза на чернодробните вени
 26. Фолиеводефицитна анемия
 27. Хроничен персистиращ хепатит
 28. Хроничен холангиохепатит
 29. Хронична сърдечна недостатъчност (деснокамерна)
 30. Чернодробна стеатоза
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Амилоидоза на бъбреците
 2. Болест на Уипъл
 3. Бруцелоза (остра форма)
 4. Бруцелоза (хронична форма)
 5. Вторична билиарна цироза на черния дроб
 6. Гигантофоликуларен лимфосарком (болест на Брил - Самърс)
 7. Дерматомиозит
 8. Дисеминиран лупус еритематодес
 9. Доброкачествена лептоспироза (водна треска)
 10. Ендомиокардна фиброза
 11. Идиопатична хронична студово-аглутининна болест на Франк
 12. Интоксикация с винилхлорид и поливинилхлорид
 13. Инфаркт на миокарда
 14. Карциноидни тумори на тънкото черво
 15. Комбиниран митрален порок (стеноза и инсуфициенция на митралната клапа)
 16. Ку-треска
 17. Късна симптоматична порфирия
 18. Лимфаденоза
 19. Миелофиброза (остеомиелосклероза)
 20. Митрална стеноза
 21. Нодозен панартериит
 22. Остра бластна левкоза
 23. Остра еритремна миелоза (болест на Di Guglielmo)
 24. Остра фебрилна хемолитична анемия (синдром на Ледерер - Брил)
 25. Остро отравяне с бензин
 26. Остро отравяне с олово (сатурнизъм)
 27. Остро отравяне с тетрахлорметан
 28. Остро отравяне със селинон
 29. Остър ревмокардит
 30. Отворен артериален (Боталов) проток
 31. Полицитемия вера (болест на Вакез-Ослер)
 32. Рак на жлъчния мехур
 33. Рак на папила Фатери
 34. Ретикулоза (болест на Сезари)
 35. Рубеолна фетопатия
 36. Сарком на слезката
 37. Сепсис
 38. Синдром на Дубин-Джонсън
 39. Следхепатитна хипербилирубинемия
 40. Субфреничен абсцес
 41. Таласемия майор
 42. Тетралогия на Фало
 43. Трикуспидална стеноза
 44. Трилогия на Фало
 45. Тромботична тромбопенична пурпура (болест на Moschcowitz)
 46. Туберкулоза на черния дроб
 47. Холестаза
 48. Хронична миелогенна левкемия
 49. Хронична хемолитична анемия
 50. Хронично белодробно сърце
 51. Хронично отравяне с бензин
 52. Хронично отравяне с тетрахлорметан
Реклама