диспептични смущения

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Билиарна дискинезия (атония на жлъчния мехур)
 2. Билиарна дискинезия (хипертония на жлъчния мехур)
 3. Болест на Уилсън-Коновалов
 4. Бъбречна поликистоза
 5. Идиопатична (хередитарна) хемохроматоза
 6. Ламблиаза на черния дроб и жлъчните пътища
 7. Лимфосаркоматоза
 8. Мезотелиом на перитонеума
 9. Метастатични (вторични) и прорастващи злокачествени тумори на перитонеума
 10. Нефропатия на бременността (прееклампсия)
 11. Нефроптоза
 12. Остър холангиохепатит
 13. Остър холецистит
 14. Полипоза на стомаха
 15. Портална чернодробна цироза
 16. Рак на жлъчния мехур
 17. Рак на папила Фатери
 18. Синдром на Бехчет
 19. Синдром на Дубин-Джонсън
 20. Синдром на Сьогрен (сика синдром)
 21. Спадане на стомаха (гастроптоза)
 22. Туберкулоза на черния дроб
 23. Холедохолитиаза
 24. Холестаза
 25. Хроничен агресивен хепатит
 26. Хроничен панкреатит
 27. Хроничен персистиращ хепатит
 28. Хроничен пиелонефрит
 29. Хроничен холангиохепатит
 30. Чернодробна стеатоза
Реклама
Реклама