гранулоцитопения

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е определящ
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Това е намаляване на неутрофилните гранулоцити под 2500/mcl. При стойности под 1000/mcl съществува повишен риск от бактериални инфекции.
Реклама
Реклама