Спленомегалия

Заболявания, при които симптомът е решаващ
Заболявания, при които симптомът е съществен
 1. Амилоидоза на черния дроб
 2. Болест на Уилсън-Коновалов
 3. Болест на Уипъл
 4. Болест на Ходжкин (лимфогрануломатоза)
 5. Бруцелоза (остра форма)
 6. Бруцелоза (хронична форма)
 7. Вторична билиарна цироза на черния дроб
 8. Гигантофоликуларен лимфосарком (болест на Брил - Самърс)
 9. Доброкачествена лептоспироза (водна треска)
 10. Есенциална тромбоцитопения (тромбоцитопенична пурпура, болест на Верлхов)
 11. Идиопатична (хередитарна) хемохроматоза
 12. Иктеро-хеморагична лептоспироза (болест на Вайл - Василев)
 13. Интоксикация с винилхлорид и поливинилхлорид
 14. Ку-треска
 15. Остра бластна левкоза
 16. Остра дистрофия на черния дроб
 17. Остър холангиохепатит
 18. Пароксизмална нощна хемоглобинурия
 19. Пароксизмална студова хемоглобинурия
 20. Пернициозна анемия (болест на Адисон-Бирмер)
 21. Петнист тиф (епидемичен)
 22. Петнист тиф (спорадичен)
 23. Ретикулоза (болест на Сезари)
 24. Рубеолна фетопатия
 25. Сифилис (луес) на черния дроб
 26. Таласемия майор
 27. Таласемия минор
 28. Трикуспидална стеноза
 29. Тромбастения на Гланцман
 30. Тромбоза на чернодробните вени
 31. Тромботична тромбопенична пурпура (болест на Moschcowitz)
 32. Туберкулоза на черния дроб
 33. Хепатоцелуларен карцином (първичен рак на черния дроб)
 34. Хроничен агресивен хепатит
 35. Хроничен холангиохепатит
 36. Чернодробна псевдоцироза на Пик
Реклама