астма бронхиална

Заболявания, при които симптомът е решаващ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е определящ
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е съществен
В базата данни не са открити такива заболявания.
Заболявания, при които симптомът е несигурен
Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъпи на задух вследствие обструкция на дихателните пътища, провокирана от ендогенни и екзогенни дразнители и развиваща се на основата на хиперреактивността на бронхиалното дърво.
Реклама