Тетания (хроничен хипопаратиреоидизъм)

Решаващи симптоми на заболяването