Тежък остър респираторен синдром (ТОРС)

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Тежък остър респираторен синдром (ТОРС).
Определящи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Тежък остър респираторен синдром (ТОРС).