Спонтанен пневмоторакс

Съществени симптоми на заболяването