Орнитозна пневмония

Решаващи симптоми на заболяването