Белодробна аспергилоза - бронхиална форма

Решаващи симптоми на заболяването
Несигурни симптоми на заболяването