Фамилна колоректална полипоза (синдром на Гарднър)

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Фамилна колоректална полипоза (синдром на Гарднър).
Несигурни симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Фамилна колоректална полипоза (синдром на Гарднър).
Реклама
Реклама