Остър перитонит

Решаващи симптоми на заболяването
Несигурни симптоми на заболяването