Затлъстяване

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Затлъстяване.
Съществени симптоми на заболяването
Затлъстяването е болестно състояние, при което индексът на телесната маса е 30,0 или по-висок. Затлъстяването е резултат от нарушено равновесие между енергийния внос чрез храната и енергоразхода на индивида. Честа причина за това състояние е свръххраненето, т.е. прием на повече от необходимата за основната обмяна и за двигателната активност енергия. Затлъстяването може да се разглежда като заболяване при генетично обременени индивиди попаднали в съответна предразполагаща околна среда. Резултат на заболяването са влошено качеството на живот, трайно инвалидизиране, скъсяване на продължителността на живота. Известни са соматичните (механични и физиологични) ефекти на свърхтеглото: нощна апнея, хиперхолестеролемия, хипергликемия, диабет, атеросклероза, миокарден инфаркт, мастна дистрофия на черния дроб, подагра, хормонални нарушения и такива в сексуалната сфера, артрози, венозна недостатъчност на долните крайници, тромбози и др. Психологичните аспекти на болестта - подтиснатост, комплекси, автомаргинализация, психични смущения до безнадежност и отчаяние също могат да бъдат подчертано изразени.
Реклама