Вибрационна болест

Решаващи симптоми на заболяването
Съществени симптоми на заболяването
 1. барабанни пръсти
 2. болка в пръстите и китките на ръцете предимно нощем
 3. болка в ръцете, намаляваща или изчезваща при работа
 4. болка в ръцете, намаляваща при раздвижване и разтърсване
 5. диенцефален синдром
 6. динамореограма (обемна и скоростна - снижение на кръвонапълването
 7. ЕЕГ - характерни изменения (намален алфа-ритъм)
 8. електровъзбудимост на мускулите (галванична и фарадична) повишена
 9. електровъзбудимост на мускулите (галванична и фарадична) понижена
 10. мускулна атрофия
 11. нокти трофично изменени
 12. Обилно изпотяване
 13. осцилография - намален осцилографски индекс
 14. очни дъна - спазъм на артериалните съдове
 15. проба студова - спастичен или атоничен тип
 16. пулсова вълна - намалена скорост
 17. Рентген на кости - остеопороза, кисти и остеофити
 18. реоенцефалограма - снижение на кръвонапълването
 19. Световъртеж
 20. сетивност болева понижена
 21. слух намален
 22. стенокардия
Реклама