Хеморагичен пулмо - ренален синдром (синдром на Гудпасчър)

Несигурни симптоми на заболяването
Синдромът на Гудпасчър е пулмо-ренален синдром, който се причислява към групата на системните васкулити. Синдромът на Гудпасчър (Goodpasture) (СГ) представлява триадата от дифузен белодробен кръвоизлив, гломерулонефрит и циркулиращи антитела (АТ) срещу гломерулната базална мембрана. През 1919 г. Ернест Гудпасчър за първи път описва случай на белодробен кръвоизлив и гломерулонефрит по време на грипна епидемия. Болестта на Гудпасчър (БГ) е термин, който се използва, за да се опише комбинацията от гломерулонефрит и наличието на циркулиращи антибазално-мебранни антитела, без белодробен кръвоизлив.
Реклама