Бронхиолит

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Бронхиолит.

Бронхиолит (обзор)

Определение за бронхиолит

Остра респираторна инфекция, най-често с вирусна етиология (не изключва невирусни причинители), на долната част на дихателната система с възпалителна обструкция на малките дихателни пътища, респираторните (терминалните) бронхиоли. Обструкцията (запушването) на бронхиолите е в резултат от оток на лигавицата и образуване на „запушалки“ от десквамиран епител и слуз, в резултат от инфекциозното въздействие върху клетките на респираторния епител. В резултат на възпалението и обструкцията се получават както участъци с ателектаза, така и участъци с компенсаторен емфизем, а в резултат се наблюдава изразена дихателна недостатъчност, изявяваща се с тахидиспнея, хипоксия и хиперкапния. Бронхиолитът е най-честата сериозна респираторна инфекция при малки деца.

Повече