Идиопатичен миокардит (изолиран алергичен миокардит, миокардит на Абрамов-Фидлер)

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Идиопатичен миокардит (изолиран алергичен миокардит, миокардит на Абрамов-Фидлер).
Реклама