Хроничен ендопролиферативен нефрит

Решаващи симптоми на заболяването