Есенциална тромбоцитопения (тромбоцитопенична пурпура, болест на Верлхов)

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Есенциална тромбоцитопения (тромбоцитопенична пурпура, болест на Верлхов).
Реклама