Грануломатоза (синдром) на Вегенер

Решаващи симптоми на заболяването
В базата данни не са открити такива симптоми за заболяването Грануломатоза (синдром) на Вегенер.
Несигурни симптоми на заболяването
Грануломатозата на Вегенер е рядка автоимунна болест с мултиорганно ангажиранe, което се манифестира като васкулит, грануломатоза и некроза. Тя е форма на васкулит, който засяга малките и средни по размер съдове на много органи. Най-често срещаните класически форми ангажират съдовете на горните и долни дихателни пътища и бъбреците. Описани са и редки форми с изолирано засягане и на други органи. Клиничните прояви зависят от засегнатия орган.
Реклама