Подостър септичен ендокардит

Решаващи симптоми на заболяването