Вирусен хепатит D (иктерична форма)

Хепатит D (delta) може да възникне при дълготрайно носителство на хепатит В или да възникне по същото време, по което става заразяването с хепатит В. Когато HBV- и HDV-инфекциите се развиват по едно и също време, състояние, наречено коинфекция, след възстановяването само 2 – 5% от пациентите стават хронични носители (наличие на вирус в кръвта им повече от шест месеца след инфекция). Когато HBV-инфекцията се появява първо и е последвана от HDV-инфекция, състоянието се нарича суперинфекция. Това е по-тежката ситуация. Между половин и две трети от пациентите с суперинфекция развиват тежък остър хепатит. В чернодробните клетки има голям брой HBV-вируси, HDV довежда до тенденция да се възпроизвеждат по-активно. Мащабната инфекция и чернодробната недостатъчност са по-чести при суперинфекция.
Реклама