Инфекциозна мононуклеоза

Съществени симптоми на заболяването