Хепатоцелуларен карцином (първичен рак на черния дроб)

Съществени симптоми на заболяването
 1. HBsAg положителен
 2. адинамия
 3. алкална фосфатаза увеличена
 4. Алкохолна цироза
 5. Анемия
 6. анти-HBc антитела (HBcAb)
 7. асцит
 8. Безапетитие
 9. Билирубинурия
 10. Болка в дясно подребрие
 11. велтманова коагулационна ивица скъсена (прогресивно скъсяваща се)
 12. глобулини α2 и γ увеличени
 13. заболяване подостро
 14. Захарен диабет - втори тип (като част от метаболитния синдром)
 15. Кожа иктерична
 16. Неалкохолен стеатохепатит
 17. общ билирубин в серума увеличен
 18. отоци на долните крайници
 19. пилетромбоза
 20. Предшестващ вирусен хепатит
 21. пункция плеврална - кървав ексудат
 22. развитие прогресиращо
 23. селективна абдоминална артериография - смутена васкуларизация
 24. Спленомегалия
 25. спленопортография - тромбоза на v. portae
 26. СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) силно ускорена
 27. Температура повишена
 28. Трансаминази увеличени
 29. тромбози на чернодробни вени
 30. Уробилиногенурия
 31. хипогликемия
 32. Чернодробна цироза (независимо от причината)
Реклама