Дерматомиозит

Решаващи симптоми на заболяването
Дерматомиозит е полимиозит със засягане на кожата. Полимиозит е възпалително системно заболяване на скелетната мускулатура с лимфоцитна инфилтрация. Рядко заболяване. Съотношението на жените към мъжете възлиза на 3:1. Често е налице носителство на HLA-B8 и HLA-DR3. Идиопатичните възпалителни миопатии (ИВМ) с неизвестна етиология се означават с термина миозити и се характеризират клинично с проксимална мускулна слабост, намалена мускулна сила, мускулна умора, а при хистологичен анализ на материал от мускулна биопсия се установява мононуклеарна възпалителна кръглоклетъчна инфилтрация в мускулната тъкан (особено периваскуларно). Те са редки автоимунни заболявания, които засягат напречно-набраздената мускулна тъкан и често протичат с извънмускулни симптоми от страна на кожа, стави, бял дроб, сърце и хранопровод.